Konwent Informatyków Polski Zachodniej

Dzień I – 21 listopada (czwartek)
9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników
10.00 - I Blok merytoryczny

Program GovTech, czyli jak dobrze i szybko zamówić innowacje w urzędach

Nowe kierunki rozwoju chmury obliczeniowej w administracji publicznej

Wybrane przykłady z zakresu bezpieczeństwa sieci teleinformatycznej i ochrony danych osobowych

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej

Transformacja NAS-a w serwer wirtualizacji - zabezpieczenie ciągłości pracy, eliminowanie ryzyka awarii, możliwości rozbudowy wejść/wyjść

Zasady wymiany korespondencji urzędowej w świetle projektu ustawy o doręczeniach elektronicznych

14.00 – 15.00 Pamiątkowe zdjęcie i obiad
15.00 - II Blok merytoryczny

Modele współpracy samorządowej w zakresie rozwoju i utrzymania infrastruktury informatycznej i cyfrowych usług publicznych

Kompleksowa ochrona danych przed ich utratą lub niechcianym zaszyfrowaniem

Dobre i złe nawyki administratorów w kontekście możliwych zagrożeń

16.30 – 17.00 Przerwa kawowa

Capture The Flag - Wartszaty - Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni

19.00 – 20.00 Przerwa
od godz. 20.00 Kolacja i wieczór integracyjny
Dzień II – 22 listopada (piątek)
7.30 – 9.00 Śniadanie
9.00 - III Blok merytoryczny

Wyszukiwanie podatności i badanie luk w systemach za pomocą narzędzi open source

Przegląd dobrych praktyk wdrożenia systemów do zarządzania dokumentacją

Nowe zasady udostępniania bezpłatnego dostępu do Internetu przez gminy

13.00 Zakończenie konwentu

Wśród prelegentów