Ministerstwo Cyfryzacji

Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, odpowiedzialny m.in. za utrzymanie i wdrażanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektu e-administracji województwa zachodniopomorskiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Adiunkt w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), obecnie Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, członek Rady Naukowej PTI na kadencję 2017-2020. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

Project Manager z wieloletnim doświadczeniem w realizacji złożonych projektów informatycznych.  Obecnie w Ministerstwie Cyfryzacji realizuję projekt budowy chmury dla administracji państwowej (prywatna chmura, publiczne chmury, hybrydowe), obejmującymi procesy migracji, aplikacje, technologie i narzędzia wspierające zarządzanie usługami informatycznymi we własnych centrach danych i infrastrukturze chmury. W swoich projektach korzysta z metodyk Prince2, PMI (PMBOK) oraz Agile i SCRUM, dostosowując się do organizacji projektu oraz specyfiki organizacji.

Pozostali prelegenci