Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Dyrektor Wydziału Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, odpowiedzialny m.in. za utrzymanie i wdrażanie systemów informatycznych Urzędu, w tym projektu e-administracji województwa zachodniopomorskiego. Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie zarządzanie. Adiunkt w Instytucie Informatyki w Zarządzaniu Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), obecnie Prezes Zachodniopomorskiego Oddziału PTI, członek Rady Naukowej PTI na kadencję 2017-2020. Członek Zespołu Eksperckiego ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

Zastępca dyrektora departamentu GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Swoją karierę zawodową rozpoczynał jako programista w firmie, która dzisiaj jest największym, notowanym na giełdzie dostawcą narzędzi e-commerce w Polsce. Od tamtego czasu założył trzy startupy i dwie fundacje działające w obszarze promocji i wsparcia innowacji, a także budowy społeczności pasjonatów nowych technologii. Doświadczenie to okazało się bezcenne, gdy dołączył do sektora publicznego – najpierw w Ministerstwie Cyfryzacji, a teraz w Kancelarii Premiera, gdzie kształtuje Program GovTech Polska. W swoich działaniach koncentruje się na współpracy z sektorem publicznym w zakresie pozyskiwania technologii/innowacji, a także nadzorowaniu jej zakupów.

Pozostali prelegenci