Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego i Informatyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Od blisko 15 lat w administracji samorządowej, zajmuje się szeroko pojętą informatyzacją regionu w jednostkach samorządu terytorialnego.  Realizuje projekty z zakresu społeczeństwa informacyjnego, których celem jest generowanie e-usług dla mieszkańców w celu upowszechniania korzystania z nowoczesnych technologii. Jednocześnie podejmuje działania na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych. Odpowiedzialny za wdrożenie i rozwój systemu EZD w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Opolskiego. Członek Zespołu Ekspertów ds. Społeczeństwa Informacyjnego przy Związku Województw RP.

Pozostali prelegenci