Kierownik projektu pn.: „Budowa Informatycznej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, którego celem jest wdrożenie systemu informatycznego integrującego e-usługi dla obywateli świadczone w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej. W latach 2000-2018 uczestniczył jako kierownik projektu we wdrożeniu w dwóch projektów finansowanych ze środków Banku Światowego. W roku 2002 roku ukończył Politechnikę Szczecińską, specjalizując się w systemach klasy DRP.

Kierownik projektu pn.: „Budowa Informatycznej Infrastruktury Informacji Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego”, którego celem jest wdrożenie systemu informatycznego integrującego e-usługi dla obywateli świadczone w zakresie szeroko rozumianej gospodarki przestrzennej.

Pozostali prelegenci